Lyhytterapia hinnasto 

( hinnat sisältävät ALV 24% )

ALKUKARTOITUS  30min

 • Tutustutaan toisiimme sekä sinun tilanteeseesi ja toiveisiisi

 • Varmistutaan siitä, että minä olen sopiva terapeutti auttamaan sinua

 • Käydään läpi käytännön asioita, kuten tapaamisten mahdollinen määrä, aikataulu ja maksutapa

 • TUTUSTUMISTAPAAMINEN EI SIDO SINUA MIHINKÄÄN!

0€

1 x 55 min

Sopii sinulle, joka haluat keskustelutukea oman tilanteen hahmottamiseen.

95 €

5 x 55 min 

Sopii yksittäisen tilanteen tai rajatun ongelman käsittelemiseen. Viiden tapaamisen aikana on mahdollista tehdä jäsennys ongelmasta (laukaisevat ja ylläpitävät tekijät, voimavarat, muutostarpeet ja jatkosuunnitelma). Viiden tapaamisen paketti sopii hyvin myös arvojen tai elämän suunnan kirkastamiseen. 

450 €

10 x 55 min 

Kymmenen tapaamisen aikana on mahdollista syventyä ongelman taustoihin syvällisemmin sekä harjoitella uusia taitoja ja toimintatapoja. Voimme syventyä tunnistamaan ja käsittelemään tunnelukkoja, jotka ylläpitävät haitallisia ajatuksia ja käyttäytymistä.

850 €

Muutosvalmennus -paketti 7 x 55 min

 1. Alkukartoitus ja tavoitteiden asettaminen: Ensimmäisessä tapaamisessa valmentaja tutustuu valmennettavaan ja kartoittaa tämän lähtötilanteen. Yhdessä asetetaan realistiset ja saavutettavissa olevat tavoitteet.

 2. Suunnittelu: Valmentaja laatii yksilöllisen suunnitelman, joka perustuu asiakkaan kanssa yhdessä asetettuihin tavoitteisiin ja toiveisiin.

 3. Toteutus: Valmennettava toteuttaa suunnitelmaa sovitusti ja säännöllisesti. Valmentaja voi tarjota tukea ja ohjausta esimerkiksi tavoitteen kirkastamisessa, jos asetettu tavoite alkaa hämärtyä.

 4. Seuranta ja arviointi: Valmentaja seuraa valmennettavan edistymistä säännöllisesti ja tekee tarvittaessa muutoksia suunnitelmaan. Tavoitteiden saavuttamista arvioidaan ja tarvittaessa niitä tarkennetaan.

 5. Jatkuva tuki: Valmennettava saa jatkuvaa tukea ja kannustusta valmentajalta koko valmennuksen ajan. Tämä voi sisältää esimerkiksi sähköpostitse, puhelimitse tai henkilökohtaisissa tapaamisissa annettua tukea ja motivointia.

630 €

Muutosvalmennus -paketti 12 x 55 min

12 tapaamisen valmennuspaketti on sisällöltään ja rakenteeltaan samantyyppinen kuin 7 tapaamisen paketti. Tässä laajemmassa kokonaisuudessa päästään vielä syvällisemmin pureutumaan asiakkaan tavoitteeseen ja siihen pääsemiseen.

 1. Alkukartoitus ja tavoitteiden asettaminen: Ensimmäisessä tapaamisessa valmentaja tutustuu valmennettavaan ja kartoittaa tämän lähtötilanteen. Yhdessä asetetaan realistiset ja saavutettavissa olevat tavoitteet.

 2. Suunnittelu: Valmentaja laatii yksilöllisen suunnitelman, joka perustuu asiakkaan kanssa yhdessä asetettuihin tavoitteisiin ja toiveisiin.

 3. Toteutus: Valmennettava toteuttaa suunnitelmaa sovitusti ja säännöllisesti. Valmentaja voi tarjota tukea ja ohjausta esimerkiksi tavoitteen kirkastamisessa, jos asetettu tavoite alkaa hämärtyä.

 4. Seuranta ja arviointi: Valmentaja seuraa valmennettavan edistymistä säännöllisesti ja tekee tarvittaessa muutoksia suunnitelmaan. Tavoitteiden saavuttamista arvioidaan ja tarvittaessa niitä tarkennetaan.

 5. Jatkuva tuki: Valmennettava saa jatkuvaa tukea ja kannustusta valmentajalta koko valmennuksen ajan. Tämä voi sisältää esimerkiksi sähköpostitse, puhelimitse tai henkilökohtaisissa tapaamisissa annettua tukea ja motivointia..

1080 €

Univalmennus 4 x 55 min

Univalmennusohjelma sisältää monipuolisesti elementtejä, jotka on suunniteltu parantamaan unen laatua ja edistämään terveitä unirutiineja. Usein meihin yhteyttäottava asiakas on jo pitkään kärsinyt uniongelmista ja hakenut apua jo monesta eri paikasta. Tällöin otamme huomioon asiakkaan aiemmat kokemukset ja toimenpiteet, joten pyrimme etsimään asiakkaalle uusia keinoja unen laadun kohentamiseen. Tässä esimerkkejä mahdollisista sisällöistä:

 1. Unenarviointi: Aluksi arvioidaan asiakkaan nykyinen unenlaatu ja -tottumukset. Tämä voi sisältää unipäiväkirjan pitämistä ja keskusteluja asiakkaan kanssa unenlaatua ja nukkumistottumuksia koskevista kokemuksista.

 2. Unihygieniaohjeet: Opastetaan unen hyvien käytäntöjen merkitystä, kuten säännöllisten nukkumaanmeno- ja heräämisajankohtien ylläpitämistä, sopivan uniympäristön luomista, kofeiinin ja alkoholin vaikutuksista uneen sekä ruutuaikojen rajoittamista ennen nukkumaanmenoa.

 3. Rentoutumistekniikat: Tarjoamme harjoituksia ja tekniikoita, jotka auttavat rentoutumaan ja rauhoittumaan ennen nukkumaanmenoa, kuten progressiivinen lihasten rentouttaminen, hengitysharjoitukset ja mindfulness-meditaatio.

 4. Unen seuranta: Asiakasta opastetaan seuraamaan omaa untaan esimerkiksi uniseurantalaitteiden avulla tai manuaalisesti. Tämä auttaa havaitsemaan mahdollisia unihäiriöitä ja seuraamaan edistymistä unen laadun parantamisessa.

 5. Ruokavalio ja liikunta: Keskustellaan terveellisen ruokavalion ja säännöllisen liikunnan merkityksestä unen laatuun ja tarvittaessa annetaan suosituksia näiden osa-alueiden parantamiseksi.

 6. Stressinhallinta: Tarjotaan keinoja stressin hallintaan ja mielen rauhoittamiseen ennen nukkumaanmenoa, kuten rentoutus- ja mindfulness-tekniikoita sekä stressinhallintakursseja.

 7. Seuranta ja tuki: Valmennusohjelman aikana tarjotaan jatkuvaa tukea ja seurantaa asiakkaan edistymisen varmistamiseksi. Tarvittaessa ohjelmaa voidaan muokata asiakkaan tarpeiden ja edistymisen perusteella.

Nämä elementit yhdistyvät yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden ja tavoitteiden mukaan, ja niiden tarkoituksena on parantaa unen laatua ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. 

390 €